Virup Skovvej

BESKRIVELSE
Opførelse af 65 boliger i Hjortshøj

BYGHERRE
Chr. Johannsen A/S

BYGGEÅR
2013

AREAL

ENTREPRISEFORM
Råhusentreprise

Tæt ved Djurslandsmotorvejen ca. 15 km uden for Aarhus, har vi deltaget i opførelsen af 65 boliger med råhusentreprisen – herunder udførelse af jord- kloak- og betonarbejde samt levering og opsætning af betonelementer, dækelementer, altanelementer. Vi har også udført stålarbejdet, facadeopmuring og facadepuds på hele bebyggelsen samt slidlag, flise- og klinkearbejdet i alle badeværelser og entréer.

Der er udført støjdæmpende slidlag på alle 1. sale samt galvaniseret ståltrapper, glasværn og havehegn.

Byggeriet består af 5 blokke, i 2 etager, med en fordeling af 2, 3 og 4 værelseslejligheder. Lejlighederne er i 2 plan med undtagelse af en blok, hvor lejlighederne er opført med vandret lejlighedsskel mellem stuen og 1. sal.

Da boligerne er af forskellig størrelse er der gode muligheder for at skabe en ramme af et blandet miljø af familier, par og eneboere.

Til hver lejlighed er der en lille have eller en altan samt et redskabsskur.

Blokkene er konstrueret i en blanding af betonelementer og porebetonblokke. Lejlighedsskel, tagdæk og etageadskillelser er opført med lyd- og brandhæmmende betonelementer. Altandæk i højstyrkebeton.

Facaderne er opmuret i energivenlige og diffusionsåbne porebetonblokke og afsluttet med facadepuds og facademaling.

I forbindelse med opførelsen har der været sat særlig fokus på lydforhold, energi- og indeklima.

Flere
referencer

Malling

Malling Dampmølle

På den “historiske” grund, hvor Malling Dampmølle og savværk i i sin tid husede, har

Fårupled

Fårupled

For Jelling Boligselskab har Cj Group opført 6 lave boligblokke, indeholdende i alt 24 almene

Marmorpladsen

På torvet i Hørning midtby har Cj Group opført et butikscenter med 900 m² butikslejemål