Cj Group A/S er et entreprenørfirma, der udfører alle større former for byggeri:

  • Erhvervsbyggeri – produktionshaller, værksteder, lager eller kontorer
  • Institutioner – til alle typer af brugere; både store, små, unge og gamle
  • Boligbyggeri – i alle størrelser og på alle adresser
  • Renoveringer – f.eks. for boligforeninger og kommuner

Cj Group A/S arbejder i hoved- og totalentreprise; alt efter hvad opgaven lyder på.

Vi bygger altid på basis af samarbejde og grundig dialog, suppleret med faglig stolthed og med mange års erfaring og indsigt som dit solide fundament.
Med Cj Group A/S er der styr både på de store linjer og de små detaljer.