Sneglehusene

BESKRIVELSE
Opførelse af 93 boliger samt fællesarealer i Nye, Aarhus N.

BYGHERRE
Tækker Group

BYGGEÅR
Maj 2019 – Juni 2021

AREAL
9500 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Boligerne er opført i Nye, som er en helt ny bydel nord for Aarhus, skabt af Tækker Group, hvor miljøbevidst teknologi tænkes ind i helheden for både område og boliger, som bygges efter byøkologiske principper. Der er tænkt nye løsninger inden for ressourceforbrug, miljøbelastning, natur og transportforhold.

Boligprojektet omfatter seks bygningskroppe bestående af to typer stablede boksmoduler, et rektangulært og et vinklet, som skaber bygningens spiralformede struktur.

Byggeriet er som navnet antyder snegleformet og indeholder 93 boliger på i alt 9.500 kvm.

Sneglehusene er med sin utraditionelle spiralformede struktur og varierende højde fra 1 til 4 etager, et anderledes byggeri. Bebyggelsens spiral brydes på udvalgte steder, så gårdhaven både visuelt og fysisk bliver forbundet til naboerne og det grønne område.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Projekteringsledelse  |  PSS og arbejdsmiljøkoordinering  |  Projekt- og byggeledelse  |  Kvalitetssikring og D&V

Cj Group har været tidlig involveret som entreprenørpartner på Sneglehusene. Fra idéoplægget og gennem alle projekteringsfaser, har vi varetaget det økonomiske ansvar for projektet. Med udgangspunkt i bygherrens overordnede budget har Cj Group i rollen som projekteringsleder og totalentreprenør, styret projektet gennem projekteringsfaserne i samarbejde med rådgiverteamet fra BIG, inden for bygherrens budgetrammer.

En proces og et samarbejde, hvor alle parter bidrager med kompetencer og sparring frem mod realisering af et projekt, som i fællesskab løbende er optimeret æstetisk, kvalitetsmæssigt og økonomisk. Teamets fælles målsætning har været at skabe det bedst mulige projekt inden for de givne rammer. Ved tidligt i projektet at inddrage totalentreprenørens kompetencer i særdeleshed omkring økonomi og processer, optimeres projektet i alle henseender, så bygherren får størst mulig værdi for pengene.

…Jeg har helt bevist valgt både store og mindre arkitektfirmaer til Nye, og entreprenørerne er også forskellige. Mit foreløbige indtryk af samarbejdet med Cj Group er yderst positivt. Det er faktisk et af de bedste forhandlingsforløb, jeg har været med til. Vi mærker et klart ønske om at lave et optimeret byggeri, der både tilfredsstiller BIG og os, og vi oplever ikke den sædvanlige entreprenørrolle, hvor alt udmyntes i penge ved selv små ændringer. Jeg håber og tror, at byggeprocessen bliver ligeså god, for så har vi fundet en entreprenør, vi gerne vil samarbejde med i fremtiden…

Jørn Tækker – Tækker Group


…Vi har været meget glade for samarbejdet med Cj Group på Dortheavej, og vores oplevelse fortsætter på Sneglehusene.
Cj Group er gode til, at føre vores arkitektur ud i byggeriet, og samarbejdet fungerer rigtig godt…

Finn Nørkjær – Partner i BIG


Links / se også

Pressemeddelelse fra Tækker Group i Licitationen 24.9.2019

Artikel i Byg-Tek 25.6.2019

https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/119091-bigs-sneglehuse-tager-kegler-vinder-pris-for-arkitektonisk-kvalitet-ud-over-det-saedvanlige

Flere
referencer

Katrinebjergvej

På Katrinebjergvej i Aarhus N, har Cj Group etableret 12 nye taglejligheder på to eksisterende

Stationsparken

Projektet omfatter opførelse af 2 punkthuse i 3 etager og 2 punkthuse i 4 etager

Høghus II

På toppen af Vestermarken i Odder, har Cj Group opført 2. etape af bebyggelsen “Høghus”