Risskov Enghave

BESKRIVELSE
Opførelse af 82 lejligheder inkl. fællesarealer i Risskov – DGNB Guld certificeres

BYGHERRE
Risskov Engbolig A/S

BYGGEÅR
Igangværende

AREAL
6780 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Projektet omhandler opførelse af i alt 82 boliger i Risskov. Heraf bliver de 43 boliger som ”Gårdhusbebyggelse” varierende i 3-5 etager med front mod Grenåvej. De resterende 39 boliger, bliver opført som ”Byhusbebyggelse” varierende i 3-6 etager med front mod Letbanen og den nye vej som etableres.

Derudover udføres der overdækket opbevaring samt et landskabeligt gårdrum og bearbejdning med beplantning og ophold rundt om og mellem bygningerne.

Projektet skal opnå et DGNB certifikat på ”Guld” niveau iflg. ”DGNB-manual_Nye bygninger og omfattende renoveringer 2020_version 2.0.0”. Evalueringsprocessen kører sideløbende med projektets planlægning og udførelse.

Cj Group A/S’ ydelser på projektet:
Deltagelse i dokumentation til DGNB certificering | PSS og arbejdsmiljøkoordinering
Projekt- og byggeledelse under udførelsen | Kvalitetssikring og D&V

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.  


Flere
referencer

Sneglehusene

Boligerne er opført i Nye, som er en helt ny bydel nord for Aarhus, skabt

Skæring Skolevej

Projektet på Skæring Skolevej i Egå, er placeret på den tidligere Plantorama grund langs Grenåvej.

Stationsparken

Projektet omfatter opførelse af 2 punkthuse i 3 etager og 2 punkthuse i 4 etager