Ø4 BYLIV – Bassin 7

BESKRIVELSE
Opførelse af bygningsenheder til bylivsfunktioner på Ø4 ved Bassin 7

BYGHERRE
Bassin 7 Erhverv ApS

BYGGEÅR
Oktober 2022 – August 2023

AREAL
666 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

På Ø4, beliggende i de bynære havnearealer i Aarhus Ø, har Cj Group opført et spændende projekt ved Bassin 7 til de bylivsfunktioner, som har været midlertidige på stedet siden 2019. Nu er de  gjort permanente, ved opførelsen af 3 selvstændige huse beliggende på promenaden. Bebyggelsen huser 5 lejemål, indrettet med produktionskøkken, serveringsområde, toiletter og et lille depot.

Enhederne er opført med bærende og stabiliserende trækonstruktion, som er funderet oven på eksisterende aflastningsplader på kajen.

Facader er udført som en kombination af Lacuna foldedøre, egetræsvinduer og Structural Glazing fra Nordic Glass Solutions. Facade og tag er beklædt med en stor variation af materialer, hvor hver lejer har fået sin egen unikke arkitektur.

I projektet er der stor fokus på biobaserede materialer og genbrugsmaterialer, og det spænder derfor bredt i materialevalg på tag og facader fra; kork, solceller, træspån, brændt genbrugstræ, alm. genbrugstræ, drivhus og stråtækning.

På denne måde, er der skabt en levende arkitektur hvor hvert enkelt lejemål har sin egne særegne karakter og skalaen brydes ned, som også kendetegner Bylivet på Ø4 i dag.

Både gulve, vægge og lofter varierer igennem de forskellige lejemål, så der sikres forskellige oplevelser ved de forskellige bylivsaktører.

Ved hvert produktionskøkken er der i loftrum installeret ventilationsanlæg med modstrømsveksler inkl. vandbåret varmeflade. Indblæsning er udført både i køkkener og i spiseområder og udsugning etableret via emfang i køkkener.

Afkast og indtag er ført over tag, og integreret i tagkonstruktion. Ved afkast er der etableret kulfilterbokse, således afkastluften ikke er til gene for naboerne.


Cj Group A/S’ ydelser på projektet omfatter bl.a.:
Projekteringsdeltagelse | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse under udførelsen | Budgethåndtering | Myndighedsdialog | Kvalitetssikring og D&V

Flere
referencer

Strandbakkehuset

Strandbakkehuset

Cj Group har udført opførelsen af det nye Børne- og Unge Hospice ”Strandbakkehuset” i Rønde,

Høghus

Opførelse af 31 familieboliger i lavenergiklasse 2015. Boligerne er fordelt på 4 længehuse i 1

Svinget

I bydelen Nye ved Elev, nord for Aarhus, har Cj Group opført byggeriet ”Svinget” som