Ø4 BYLIV – Bassin 7

BESKRIVELSE
Opførelse af bygningsenheder til bylivsfunktioner på Ø4 ved Bassin 7

BYGHERRE
Bassin 7 Erhverv ApS

BYGGEÅR
Igangværende

AREAL
666 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

På Ø4, beliggende i de bynære havnearealer i Aarhus Ø, opfører Cj Group et spændende projekt ved Bassin 7 til de bylivsfunktioner, som har været midlertidige på stedet siden 2019. Nu gøres de permanente, ved opførelsen af 3 selvstændige huse beliggende på promenaden. Bebyggelsen kommer til at huse 5 lejemål, som indrettes med produktionskøkken, serveringsområde, toiletter og et lille depot.

Enhederne opføres med bærende og stabiliserende trækonstruktion, som funderes oven på eksisterende aflastningsplader på kajen.

Facader udføres som en kombination af Lacuna foldedøre, egetræsvinduer og Structural Glazing fra Nordic Glass Solutions. Facade og tag beklædes med en stor variation af materialer, hvor hver lejer får sin egen unikke arkitektur.

I projektet er der stor fokus på biobaserede materialer og genbrugsmaterialer, og det spænder derfor bredt i materialevalg på tag og facader fra; kork, solceller, træspån, brændt genbrugstræ, alm. genbrugstræ, drivhus og stråtækning.

På denne måde skabes en levende arkitektur hvor hvert enkelt lejemål har sin egne særegne karakter og skalaen brydes ned, som også kendetegner Bylivet på Ø4 i dag.

Både gulve, vægge og lofter vil variere igennem de forskellige lejemål så der sikres forskellige oplevelser ved de forskellige bylivsaktører.

Ved hvert produktionskøkken installeres der i loftrum, ventilationsanlæg med modstrømsveksler inkl. vandbåret varmeflade. Indblæsning udføres både i køkkener og i spiseområder og udsugning etableres via emfang i køkkener.

Afkast og indtag føres over tag, som integreres i tagkonstruktion. Ved afkast etableres der kulfilterbokse, således afkastluften ikke vil være til gene for naboerne.


Cj Group A/S’ ydelser på projektet omfatter bl.a.:
Projekteringsdeltagelse | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse under udførelsen Budgethåndtering | Myndighedsdialog | Kvalitetssikring og D&V

Flere
referencer

Marmorpladsen

På torvet i Hørning midtby har Cj Group opført et butikscenter med 900 m² butikslejemål

Dortheavej

På Dortheavej i København har Cj Group været totalentreprenør på opførelsen af et etageboligbyggeri for

Malling

Malling Dampmølle

På den “historiske” grund, hvor Malling Dampmølle og savværk i i sin tid husede, har