Malling Genbrugsstation

BESKRIVELSE
Opførelse af ny genbrugsstation i Malling

BYGHERRE
AffaldVarme Aarhus

BYGGEÅR
2011-2012

AREAL
350 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Cj Group har stået for opførelsen af en ny genbrugsstation med mandskabsbygning som miljøbevidst byggeri i genbrugsmaterialer og med solcelleanlæg for Aarhus Kommune. Herunder udførelse af insitu støbt betonarbejde omfattende 650 lbm fundamenter, 500 lbm betonvægge og 2400 m² betonbelægninger, (samlet betonmængde ca. 1100 m³).

Den nye genbrugsstation er i en kategori for sig selv. Den er brugervenlig, trafiksikker og anlagt med ressourcebevidsthed for øje. Bl.a. er mandskabsbygningen opført med genbrugssten fra nedrevne bygninger og som klimavenligt byggeri – helt i samklang med, hvad en moderne genbrugsstation står for.

Den nye genbrugsstation er anlagt i tre niveauer. Derfor kan kundetrafik og arbejdskørsel holdes adskilt, så alle kan færdes trygt på pladsen. Alle containerne er gravet delvis ned, så kunderne nemt kan komme af med affaldet uden at skulle løfte ting op over en høj kant.

Genbrug er tænkt helt ind i både etablering og daglig drift af den ny genbrugsstation. Derfor var genanvendelse også integreret, da genbrugsstationen blev bygget. Der er anvendt genbrugsmaterialer i videst muligt omfang. Regnvand bliver opsamlet og genbrugt til støvdæmpning og vanding af pladsen. Pladsen bliver oplyst med strømbesparende LED-lyskilder, og det samlede elforbrug vil blive nøje overvåget.


På den nye genbrugsstation i Malling er genbrug tænkt ind fra anlæg til daglig drift. Jo mere affald vi afleverer, og jo bedre vi kan sortere det, jo mere kan vi genanvende, og jo mere kan vi skåne miljøet. Genbrugsstationen er simpelthen skabt med henblik på, at effekten af genbrugs-flowet bliver så stort som muligt…
Bünyamin Simsek
Rådmand for Teknik og Miljø


Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som hovedentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Marmorpladsen

På torvet i Hørning midtby har Cj Group opført et butikscenter med 900 m² butikslejemål

Gudenå Hospice

Gudenå Hospice er et nyopført hospice bestående af 12 sengestuer, store fællesarealer, storkøkken, åbent storkontor,

Høghus II

På toppen af Vestermarken i Odder, har Cj Group opført 2. etape af bebyggelsen “Høghus”