Dymak HQ

BESKRIVELSE
Færdigprojektering og opførelse af nyt hovedkvarter/erhvervsdomicil

BYGHERRE
Dymak A/S

BYGGEÅR
Igangværende

AREAL
2804 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Cj Group A/S har indgået kontrakt med Dymak omkring færdigprojektering og opførelse af deres nye hovedkvarter i Odense. Cj Group har forinden kontraktindgåelsen, gennem dispositionsforslaget og projektforslaget, bistået bygherre og rådgivere med sparring, prissætning og tilrettelæggelse af byggeriet, som fysisk påbegyndes september 2023.

Projektet er tegnet af BIG, som samtidigt med at skabe en smuk bygning med fokus på bygningens passive performance, også har haft fokus på at afspejle Dymak’ s virksomhedsværdier i det kommende hovedkvarter;

TRANSPARENS – Tagfladens bølgende form er en inviterende og legende gestus, som med sit energiskabende solcelletag afslører gårdrummet – det grønne hjerte i bygningen som alle bygningens rum har forbindelse til.

DYNAMIK – Den cirkulær bygningskrop udstråler flow og dynamik og skaber en kontinuerlig og flydende indre cirkulation. Etager i forskellige niveauer udgør et dynamisk kontorlandskab med kig gennem huset.

INNOVATION – Målet for Dymak’ s nye kontordomicil er at være et af de mest bæredygtige kontorbygninger i Danmark med en energiskabende og smuk tagflade, og med facader der med facadefinner og eksterne skærme af strækmetal er tilpasset solen i forhold til dagslysindfald og varmestråling.

TROVÆRDIGHED – Ærlige og taktile materialer er gennemgående i huset med varme limtræsrammer som følger den cirkulære bygningskrop, dybe facaderammer i anodiseret aluminium, som fortsætter på tagfladen som struktur for lette og lyse solceller. Inspireret af Dymak’ s materialeverden fra deres produkter, integreres smukke og bæredygtige materialer som ler, kork og træ i et sanseligt interiør.

Byggeriet skal opføres til en DGNB Guld certificering med et performanceindeks på 65%. Herudover skal der tildeles en DGNB Hjerte udmærkelse, som er skabt for at fremme sundhed og velvære i fremtidens byggerier. Her arbejdes der med mennesket i centrum, for at imødekomme skærpede krav til sociale bæredygtighedstiltag.


Cj Group A/S’ ydelser på projektet omfatter bl.a.:

  • Budgettering inden kontraktindgåelse
  • Færdigprojektering
  • Projekteringsledelse (TE)
  • Bæredygtighedsledelse
  • DGNB dokumentation
  • PSS og arbejdsmiljøkoordinering
  • Projekt- og byggeledelse under udførelsen
  • Kvalitetssikring og D&V

Under udførelsesfasen benyttes der digitale platforme til kvalitetssikring, DGNB dokumentation og lokationsbaseret tidsplanlægning, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, konstant opdateret dokumentation samt at tidsplanen overholdes.

Flere
referencer

Gudenå Hospice

Gudenå Hospice er et nyopført hospice bestående af 12 sengestuer, store fællesarealer, storkøkken, åbent storkontor,

Botilbuddet Kragelund

Da Botilbuddet Kragelund nedbrændte i 2013, fik Cj Group til opgave at stå for genopbygningen

Hasseltoften

Opførelse af ny boligbebyggelse bestående af 5 almene boliger i lavenergiklasse 2020 ved optimering af