Vikærgården

BESKRIVELSE
Ombygning af plejehjem til sundheds- og omsorgshotel i Risskov

BYGHERRE
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg

BYGGEÅR
2014-2015

AREAL
6000 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Cj Group har været hovedentreprenør på ombygningen af et plejehjem til et sundheds- og omsorgshotel, omfattende bl.a. en boligdel med 52 nye stuer. Heraf er de 3 akutstuer og der er 2 bariatriske stuer samt 3 stk. afdelingskøkkener.
Før ombygningen af Vikærgården virkede bebyggelsen uoverskuelig og svær at aflæse, hvorfor der var behov for bedre understøttelse af orientering/wayfinding.

Vikærgårdens nye funktion som rehabilitering via korttidspladser og som udstillingsvindue for velfærdsteknologiske løsninger medførte et øget antal udefrakommende, og dermed et forstærket behov for imødekommenhed og aflæselighed.

I forbindelse med ombygningen blev aflæseligheden markant forbedret gennem to primære tiltag, hvor det via materialevalg og udtryk blev muliggjort at skelne mellem bygningskroppe og mellemzoner.
Bygningskroppene bevarede sit tunge og statiske udtryk, mens mellemzonerne blev tilført en lettere mere dynamisk karakter med varierende vinduesopsprosning og farvet folie.

Derudover blev der udført en ”farvekodning” af de forskellige etager. Dette er gennemført ved valg af forskellig farve af gulve, samt tilsvarende farvet folie på udvalgte glaspartier.
Wayfinding understøttes endvidere af, at kontakten til terræn er blevet forbedret – både visuelt og i praksis- og der er blevet skabt udkig til himmel og omgivelser.

Ombygningen af Vikærgården til Sundheds- og Omsorgs-hotel bæres af en stærk vision om at udvikle et rehabiliteringshus, der samtidig udgør et velfærdsteknologisk eksperimentarium, hvor alle de nyeste hjælpemidler kan afprøves og evalueres.

Ombygningen af Vikærgården er foregået mens øvrige bygningsafsnit har været i fuld drift og beboerne stadig har været i huset. Det har naturligvis stillet store krav til planlægning af arbejdets udførelse, af hensyn til både beboere og personalet på Vikærgården. Opgaven er dog blevet løst til fuld tilfredsstillelse for alle parter.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som hovedentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.


Flere
referencer

Grønjords Ager

For Boligselskabet Domea Odder, har Cj Group opført 35 almene familieboliger på Grønjords Ager i

Hasseltoften

Opførelse af ny boligbebyggelse bestående af 5 almene boliger i lavenergiklasse 2020 ved optimering af