Terma

BESKRIVELSE
Til- og ombygning af erhverv/fabrik i Grenå

BYGHERRE
Terma A/S

BYGGEÅR
2015-2016

AREAL
5300 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Cj Group har i hovedentreprise udført ca. 3.200 m2 udvidelse af eksisterende lager- og produktionsfaciliteter for Terma Aerostructures A/S i Grenå. Derudover er der udført renovering og ombygning af eksisterende produktionsfaciliteter på ca. 2.100 m2.

Baggrunden for udvidelse af produktionsfaciliteterne er Terma Aerostructures A/S’ involvering i udvikling af fremtidens kampfly – F35 Joint Strike Fighter, som Danmark forventes at investere i. Produktionsfaciliteterne er forberedt for produktion af parter til F35, som forventes at medføre væsentlig øget produktion på fabrikken i Grenå i mange år frem.

Terma Aerostructures A/S har specialiseret sig i produktion af komponenter til flyindustrien, hvilket stiller store krav til produktionsfaciliteterne. Til de nye produktionsfaciliteter på 1.200 m2 er etableret ca. 350 m2 teknikrum, hvorfra bl.a. lys, temperatur og luftfugtighed i produktionsområdet overvåges og styres via et avanceret CTS-system. Systemet sikrer at temperatur og luftfugtighed holdes konstant indenfor få grader og procent. Bl.a. kan nævnes, at der er installeret et ventilationsanlæg med en kapacitet på 46.000 m3/h, svarende til et luftskifte på mere end 7 gange i timen. Dertil kommer befugtningsanlæg, varmeflader og køleanlæg til regulering af temperatur og luftfugtighed i rummet. 

Bygningerne er opført i sandwich betonelementer med TTS-tagplader med spænd på 34 meter. Gulve er belagt med epoxy, væggene er malerbehandlet og lofter i glatte perforerede gipsplader i skinnesystem.

Indblæsning af luft sker via perforering i loftsplader, således luften fordeles jævnt i rummet.

Udførelse af entreprisen har stillet store krav til planlægning, logistik og sikkerhed, idet produktionen af flydele i eksisterende bygninger, som ligger midt i byggefeltet, er opretholdt igennem hele byggefasen. Produktion af flydele er følsom over for støv og rystelser, hvorfor dele af aktiviteterne er udført under skærpede krav til arbejdsmetoder.

Planlægningen er sket i tæt samarbejde med Terma’s projektledelse, produktionsledere og sikkerhedsansvarlige og forløbet til alles tilfredshed.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som hovedentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Risskov Enghave

Projektet omhandler opførelse af i alt 82 boliger i Risskov. Heraf bliver de 43 boliger

Kildetoften

For Boligselskabet Domea, har Cj Group udført opførelsen af 43 boliger på i alt 1.776

Katrinebjergvej

På Katrinebjergvej i Aarhus N, har Cj Group etableret 12 nye taglejligheder på to eksisterende