Bygherre: Den Selvejende Institution Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset
Byggeår: 2019-2020
Entrepriseform: Totalentreprise
Beskrivelse: Opførelse af Børne- og Ungehospice Djursland

Cj Group A/S har udført opførelsen af det nye Børne- og Unge Hospice ”Strandbakkehuset” i Rønde, som er opført i forlængelse af det eksisterende Hospice Djursland. Huset rummer 6 fuldt indrettet sengestuer, fælles/opholdsarealer, kontorer. køkken mv. Derudover belagte og grønne arealer.

Strandbakkehuset består af tre forskudte niveauer og en mindre kælder forbundet via en central placeret elevator samt to separate trappeforløb. Vel ankommet inde i bygningen kan man let orientere sig med et gennemgående udsyn til alrummet til venstre, hjerterummet lige for og kontoret til højre.

Hjerterummet danner bindeleddet mellem etagerne og gør ankomsten til Strandbakkehuset overskuelig og indbydende. I forbindelse med hjerterummet er elevator og trapper centralt og synligt placeret, hvilket gør logistikken rundt i huset intuitiv og let.

Behandlingsafdelingen og gæsteværelserne findes i direkte forbindelse med bolig-etagerne og i tæt kontakt med personalet – fordelt efter aktivitet.

Gæsterummene tættest på familieboligerne, aktivitetsrummet i direkte forbindelse med uderummet, samt pusterummet i stille omgivelser oppe på overetagen ved terapirummet og sanserummet.

Personaleafdelingen er placeret centralt ved hovedindgangen, hvor kontoret ligger med det fulde overblik. Fra kontoret er der direkte adgang til medicinrummet, kontor for afdelingssygeplejersken, garderobe samt personaletoilettet.

Hjerterummet er koblingspunktet mellem husets mange funktioner, og det fungerer samtidig som en delvis adskillelse mellem de private boliger. Hjerterummet tilbyder således en semiprivat zone, hvor mødet med andre familier er en mulighed.

Strandbakkehuset placerer sig elegant på skrænten – midt i naturen. Huset inviterer naturen ind gennem åbninger og forskydninger, og lader naturen være allestedsnærværende. Nærhed til skoven og søen bliver bragt i spil og danner Strandbakkehusets helt særegne perspektiv.

Huset placerer sig ikke blot som en naturlig forlængelse af Hospice Djursland, men åbner sig op og forskyder sig taktvis frem og tilbage mod sine nære omgivelserne, hvilket gør bygningen interessant fra alle sider og kanter. Forskydningerne opbryder bygningen i mindre overskuelige delelementer og muliggør interessante og forskelligartede kig og rum for enhver smag.

Alrummet og familieboligerne i to etager forskyder sig ud over skrænten, skærmet for indkigsgener og alle på første parket til den skønne natur.

Cj Group A/S’ ydelser på projektet:


  • Projekteringsledelse
  • PSS og arbejdsmiljøkoordinering
  • Projekt- og byggeledelse under udførelsen
  • Kvalitetssikring og D&V

Links / se også:

“…Det er et meget smukt byggeri, udført af nogle fantastiske dygtige håndværkere og med Cj Group A/S og Poul som en meget kompetent entreprenør til at styre det store projekt frem mod den fantastiske dag, hvor vi på Hospice Djursland kan overtage huset og åbne det Vestdanske Børne og ungehospice Strandbakkehuset for de familier som har behov for vores hjælp og støtte. Det har været en rigtig god byggeproces og det kan både ses og mærkes i det smukke hus.

Vi glæder os til at overtage huset…”

Hospiceleder Dorit Simonsen på LinkedIn under udførelsen.