Strandbakkehuset

BESKRIVELSE
Opførelse af Børne- og Ungehospice Djursland i Rønde

BYGHERRE
Den Selvejende Institution Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset

BYGGEÅR
November 2019 – December 2020

AREAL
1300 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Strandbakkehuset

Cj Group har udført opførelsen af det nye Børne- og Unge Hospice ”Strandbakkehuset” i Rønde, som er opført i forlængelse af det eksisterende Hospice Djursland. Huset rummer 6 fuldt indrettet sengestuer, fælles/opholdsarealer, kontorer. køkken mv. Derudover belagte og grønne arealer.

Strandbakkehuset består af tre forskudte niveauer og en mindre kælder forbundet via en central placeret elevator samt to separate trappeforløb. Vel ankommet inde i bygningen kan man let orientere sig med et gennemgående udsyn til alrummet til venstre, hjerterummet lige for og kontoret til højre.

Hjerterummet danner bindeleddet mellem etagerne og gør ankomsten til Strandbakkehuset overskuelig og indbydende. I forbindelse med hjerterummet er elevator og trapper centralt og synligt placeret, hvilket gør logistikken rundt i huset intuitiv og let.

Behandlingsafdelingen og gæsteværelserne findes i direkte forbindelse med bolig-etagerne og i tæt kontakt med personalet – fordelt efter aktivitet.

Gæsterummene tættest på familieboligerne, aktivitetsrummet i direkte forbindelse med uderummet, samt pusterummet i stille omgivelser oppe på overetagen ved terapirummet og sanserummet.

Personaleafdelingen er placeret centralt ved hovedindgangen, hvor kontoret ligger med det fulde overblik. Fra kontoret er der direkte adgang til medicinrummet, kontor for afdelingssygeplejersken, garderobe samt personaletoilettet.

Hjerterummet er koblingspunktet mellem husets mange funktioner, og det fungerer samtidig som en delvis adskillelse mellem de private boliger. Hjerterummet tilbyder således en semiprivat zone, hvor mødet med andre familier er en mulighed.

Strandbakkehuset placerer sig elegant på skrænten – midt i naturen. Huset inviterer naturen ind gennem åbninger og forskydninger, og lader naturen være allestedsnærværende. Nærhed til skoven og søen bliver bragt i spil og danner Strandbakkehusets helt særegne perspektiv.

Huset placerer sig ikke blot som en naturlig forlængelse af Hospice Djursland, men åbner sig op og forskyder sig taktvis frem og tilbage mod sine nære omgivelserne, hvilket gør bygningen interessant fra alle sider og kanter. Forskydningerne opbryder bygningen i mindre overskuelige delelementer og muliggør interessante og forskelligartede kig og rum for enhver smag.

Alrummet og familieboligerne i to etager forskyder sig ud over skrænten, skærmet for indkigsgener og alle på første parket til den skønne natur.

Strandbakkehuset er udført i direkte forbindelse med Hospice Djursland, som under hele byggeprocessen har været i fuld drift, hvilket har stillet store krav til samarbejdet mellem Cj Group, bygherre og underentreprenører for at få koordineret leveringer og oplag af materiel således medarbejdere, ambulancer og pårørende til indlagte har haft fri adgang til Hospice Djursland.

I byggefasen har der været et ønske fra bygherre om, at udvise den sidste respekt til de pårørende som ugentligt mistede en af deres kære. Det var en en speciel situation og noget som var i fokus, når der blev entreret med entreprenører og løbende i byggeperioden.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Projekteringsledelse | PSS- og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V


…Det er et meget smukt byggeri, udført af nogle fantastiske dygtige håndværkere og med Cj Group og Poul som en meget kompetent entreprenør til at styre det store projekt frem mod den fantastiske dag, hvor vi på Hospice Djursland kan overtage huset og åbne det Vestdanske Børne og ungehospice Strandbakkehuset for de familier som har behov for vores hjælp og støtte. Det har været en rigtig god byggeproces og det kan både ses og mærkes i det smukke hus. Vi glæder os til at overtage huset…

Hospiceleder Dorit Simonsen på LinkedIn under udførelsen.


… Rambøll varetog rollen som bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af Strandbakkehuset. Vi havde et fortrinligt samarbejde med Cj Group fra kontraktindgåelse til ibrugtagning. Dialogen i den hektiske byggefase var baseret på åbenhed og en oprigtig interesse i at nå frem til det allerbedste resultat. Huset taler nu for sig selv, og de berørte familier som nyder godt heraf i en yderst svær situation, har fået de smukkeste rammer…

Jens Erik Abildgård Thomsen
Senioringeniør – Rambøll


Links / se også:

Vinder af Årets Sundhedsbyggeri 2021

Link til artikel i Building-Supply

Link til artikel i Byggeri+Arkitektur#110

Flere
referencer

Sneglehusene

Boligerne er opført i Nye, som er en helt ny bydel nord for Aarhus, skabt

Botilbuddet Kragelund

Da Botilbuddet Kragelund nedbrændte i 2013, fik Cj Group til opgave at stå for genopbygningen

Høghus II

På toppen af Vestermarken i Odder, har Cj Group opført 2. etape af bebyggelsen “Høghus”