Skæring Skolevej

BESKRIVELSE
Opførelse af 60 boliger samt fællesarealer i Egå

BYGHERRE
Skæring Skolevej 199 ApS + Skæring Fælled Almen Bolig ApS

BYGGEÅR
Januar 2022 – September 2023

AREAL
6181 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Projektet på Skæring Skolevej i Egå, er placeret på den tidligere Plantorama grund langs Grenåvej. Byggeriet er bestående af 60 rækkehuse i 2 plan, fordelt på 12 blokke med 6 forskellige boligtyper. Her er i alt 60 boliger, hvoraf de 47 er private boliger og de resterende 13 boliger opføres til Boligforeningen af 13. marts, gennemført efter den delegerede bygherremodel.

Cj Group har været tidligt involveret i projektet, og bl.a. løbende bistået bygherren med sparring omkring pris, tid og kvalitet og har som totalentreprenør gennemført færdigprojektering samt endelig tilrettelæggelse af byggeriet. Således er det sikret, at der projekteres optimale og realisérbare løsninger, og at byggeriet kan opføres indenfor den fastsatte økonomiske ramme.

Det har været et ønske fra bygherre, at vi tidligt indgik i dialog med arkitekt og ingeniørrådgiver, således der kunne skabes et byggeri med gode arkitektoniske, drifts- og materialemæssige værdier og kvaliteter.

Foruden oprensning af grunden efter gartneri- aktiviteter, udføres der en delvis sandpudeudskiftning og delvis pælefundering af bygningerne. Byggeriet bliver opført med murede facader i varme grålige nuancer og et lakeret ståltag med klikfals. Derudover udføres der murværk i relief på gavlene.

Der opføres skure og hegn med beklædning i olieret lærk med vandrette spor, som en naturlig og integreret del af støjafskærmningen mod Grenåvej. Alle boliger udføres med egen for- og baghave i et hyggeligt og tryghedsskabende miljø. Der udføres et grønt mellemrum ”fælled” med varierende landskabelige temaer over elementerne jord, vand, luft og ild. Foruden adgangsveje, stier og parkeringsarealer udnyttes de landskabelige arealer i høj grad til vandhåndtering i render, bassiner og grøfter som en del af det samlede LAR projekt for regnvandshåndtering.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Projekteringsledelse | Budgetansvar | PSS- og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som totalentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Katrinebjergvej

På Katrinebjergvej i Aarhus N, har Cj Group etableret 12 nye taglejligheder på to eksisterende

Grønjords Ager

For Boligselskabet Domea Odder, har Cj Group opført 35 almene familieboliger på Grønjords Ager i