Østervænget

BESKRIVELSE
Opførelse af 16 boliger i Odder

BYGHERRE
AAB Odder

BYGGEÅR
2015

AREAL
1630 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

På Østergade i Odder, har Cj Group Aarhus A/S opført etape II af en bebyggelse på i alt 30 boliger for AAB Odder.
Etape II består af 10 boliger i 2 etager med altangang og elevator samt 6 tæt-lav boliger.

Projektet er udformet i et funktionalistisk formsprog med ”flade tage”, lyse teglsten og mørkegrå træ/alu facadeelementer. Skure og felter på facaden er beklædt med mahognilister. 

Bebyggelsen ligger naturligt placeret i det skrånende terræn og med legeplads placeret centralt i bebyggelsen. Ved indgangen af bebyggelsen er placeret et nedgravet renovationsanlæg.

Byggeriet vandt Odder Kommunes Bygningspris 2017
”Rådets begrundelse for valget er, at Østervængets etape II afrunder et enkelt, gedigent og arkitektonisk overbevisende boligområde. Det fremtræder samlet set velafgrænset udadtil, men som indadtil åbner sig mod de fine og intime leverum mellem boligerne. Bebyggelsen virker gedigen i sit materialevalg og har gennemgående en menneskelig skala og en god bygningsdetaljering. I bebyggelsesplanen er der desuden sikret en opdeling mellem udeopholdsarealer til hver bolig og de fælles friarealer, som uden fysisk afspærring fremmer en fælles forventning om og adfærd i respekt for disse zoners forskellige anvendelse. Samtidig indbyder til kontakt mellem beboerne.”

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som totalentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Marmorpladsen

På torvet i Hørning midtby har Cj Group opført et butikscenter med 900 m² butikslejemål

Vikærgården

Cj Group har været hovedentreprenør på ombygningen af et plejehjem til et sundheds- og omsorgshotel,