LEMAN

BESKRIVELSE
Udvidelse af eksisterende lager- og logistikfaciliteter

BYGHERRE
Leman Holding A/S

BYGGEÅR
Igangværende

AREAL
6200 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Projektet udvider transport- og logistikvirksomheden LEMAN’ s eksisterende bygning med 2.000 m² mod vest og 4.000 m² mod øst, og når det nye byggeri står færdigt, vil LEMAN have i alt 15.500 m2 lager, hvilket skal sikre kapacitet og kvalitet i mange år frem.

Udvidelsen byder bl.a. på 18.000 m² ny belægning, 56 ekstra porte og ramper til på- og aflæsning, seks sideaflæsningsramper indvendigt og et åbent og overdækket område på 235 m² med en fast rampe.

Herudover dedikeres et stort område til logistikkunder og der laves et område til aflæsning af gods med et nyt transportbånd. Der etableres en ny indkørsel mod syd, som giver et bedre flow.

Alt i alt kommer udvidelsen til et topmoderne anlæg, til at højne både flow og kvalitet for virksomheden, og ikke mindst arbejdsglæde og sikkerhed for medarbejderne – som også har været et fokuspunkt i projekteringen.

Første etape forventes færdigt i foråret 2024, og hele anlægsarbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2024. Af hensyn til virksomhedens grønne klimaregnskab og målsætning om at blive klimaneutral, vil der i øvrigt blive installeret solceller på taget af bygningen.

Tilbygningerne opføres efter samme princip og i materialer matchende eksisterende byggeri.

Ydervægge udføres i sandwich betonelementer med fritlagte sorte sten og nye porte med læsseramper og slusehuse i LEMAN’ s velkendte blå farve.

Tagkonstruktion udføres i TTS-elementer og trapezplader for størst mulig fleksibilitet og åbenhed i terminalerne.

Gulv i logistikterminalerne, som udføres 1,2 m. over terræn ved insitu-støbning af vægge/skafter, støbes i felter af 2.000 m2 uden dilatationsfuger, hvilket er et krav fra LEMAN.

Cj Group A/S’ ydelser på projektet:
PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse under udførelsen | Kvalitetssikring og D&V


Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.  

Flere
referencer

Svinget

I bydelen Nye ved Elev, nord for Aarhus, har Cj Group opført byggeriet ”Svinget” som

Botilbuddet Kragelund

Da Botilbuddet Kragelund nedbrændte i 2013, fik Cj Group til opgave at stå for genopbygningen

Gudenå Hospice

Gudenå Hospice er et nyopført hospice bestående af 12 sengestuer, store fællesarealer, storkøkken, åbent storkontor,