Hasseltoften

BESKRIVELSE
Opførelse af 5 stk. lavenergihuse i Hasselager

BYGHERRE
Brabrand Boligforening

BYGGEÅR
2013

AREAL
550 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Opførelse af ny boligbebyggelse bestående af 5 almene boliger i lavenergiklasse 2020 ved optimering af klimaskærmens u-værdier, opvarmning via varmepumpe, egen energitilførelse via solceller, lever byggeriet op til et 0-energihus.

Grundlæggende var det et krav fra bygherren, at projektet ikke måtte bidrage med negative effekter på de nære omgivelser og det blev tilstræbt at projektet dermed ville bidrage til en forbedring af miljøet i området, og at der blev skabt en attraktiv bebyggelse, der samtidig påvirker brugerne til en miljømæssig forsvarlig adfærd.

Af hensyn til boligforeningens driftsøkonomi, og af hensyn til miljøbelastningen, er bebyggelsen projekteret til at nedbringe forbruget af energi og vand. En del af indsatsen hertil er udført med de tekniske anlæg som el-, varme-, vand- og ventilationsanlæg, men der indgår også en velisoleret klimaskærm.

Anlæggenes effektivitet, herunder produktions-, distribution-, styrings- og reguleringseffektivitet, er vurderet nøje, og før valget af materialer, konstruktioner og tekniske anlæg, er de miljømæssige konsekvenser af valget ligeledes gransket. Det gælder såvel fremstillings-, monterings-, og bortskaffelsesprocessen, som selve anvendelsen og vedligeholdelsen. Således er miljøneutrale byggekomponenter så vidt muligt anvendt, idet der såvel er fokuseret på belastningen af det omgivende miljø som de risici, medarbejder og brugere udsættes for.

Boligerne er opført med betonlejlighedsskel og bagvægge, etagedæk i beton, tagkonstruktion i træ samt lavenergivinduer.

Boligerne er generelt udført i usædvanlig høj kvalitet for alment boligbyggeri – her er ikke sparet på materialerne. Med lækkert interiør, smukke zink kviste, integrerede solceller og naturskifter på tag og facader, fremstår byggeriet som et af de bedste eksempler på, at almen boligbebyggelse i denne skala, godt kan lade sig gøre.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som totalentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Malling

Malling Dampmølle

På den “historiske” grund, hvor Malling Dampmølle og savværk i i sin tid husede, har

Østergade Stadion

På det tidligere Østergade Stadion centralt i Horsens er der plads til mangfoldighed i de

Svaneparken

I Galten har Cj Group i totalentreprise opført 41 boliger samt et fælleshus på 165m²