Grønjords Ager

BESKRIVELSE
Opførelse af 35 familieboliger i Odder

BYGHERRE
Domea Odder

BYGGEÅR
Marts 2018 – Maj 2019

AREAL
3610 m²

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

For Boligselskabet Domea Odder, har Cj Group opført 35 almene familieboliger på Grønjords Ager i Odder. Boligerne er orienteret mod Løkkegårdsvej til den ene side og mod grønne fællesarealer til den anden.

Boligerne består af rækkehuse, som ligger i flere mindre rækker. Der er 3-rums boliger på 95 m2 og 4-rums boliger på 110 m2.

Boligerne er placeret henholdsvis øst-vest og nord-syd, så opholdsrum og haver er orienteret mod vest eller syd, og derfor får masser af dagslys.

Der er yderligere etableret privat have til boligerne, som også har et tilhørende skur.

Boligerne er udført med materialer og tekniske løsninger i god, solid kvalitet. Der er langt hen ad vejen valgt traditionelle og robuste løsninger, som sikrer en god, stabil drift.

Bygherren har lagt vægt på et godt indeklima. Det er tilgodeset ved, at boligernes køkken/alrum er gennemlyste og tilmed har et ovenlysvindue.

Desuden er der installeret energieffektive ventilationsanlæg til sikring af luftkvaliteten.

Processen har været kendetegnet ved en god, løsningsorienteret dialog alle parter imellem. Projektet har været udfordret af et stramt budget og besværlige jordbundsforhold, men netop den gode dialog har båret teamet igennem til bygherrens store tilfredshed.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som totalentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Malling

Malling Dampmølle

På den “historiske” grund, hvor Malling Dampmølle og savværk i i sin tid husede, har

Snåstrup Vestergård

Byggeriet omfatter opførelse af 6 boformer for psykisk udviklingshæmmede med tilhørende fælles opholdsrum og funktioner.

Virup Skovvej

Tæt ved Djurslandsmotorvejen ca. 15 km uden for Aarhus, har vi deltaget i opførelsen af