Dortheavej

BESKRIVELSE
Opførelse af 66 familieboliger i København

BYGHERRE
Lejerbo, Kbh.

BYGGEÅR
2016-2018

AREAL
6884 m² + 431 m² kld.

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

På Dortheavej i København har Cj Group været totalentreprenør på opførelsen af et etageboligbyggeri for Lejerbo København. Projektet er tegnet af BIG og består af 66 lejligheder fordelt på 5 etager.

Ejendommen er opført som en buet randbebyggelse mod Dortheavej opbygget af et bokssystem i let-elementer i træ med trappekerner i beton med en terrasserende opbygning gående fra 1. etage til 5. etager.
Taget på trappekerner er udført med grønt sedum.

Boligernes størrelser er mellem 60 m2 og 125 m2 i bruttoetageareal og består af 61 stk. 1 plans og 5. stk. 2 plans boliger. Alle boliger har altaner eller terrasser.
Der er etableret fællesrum i stueetagen og pulterrum, samt teknikrum i kælderen. Parkering er etableret i halvt nedgravet areal på gårdsiden der begrønnes og indgår i den landskabelige bearbejdelse af gårdarealet.

Det samlede udtryk er en stabling af bokse ovenpå hinanden, hvor boksenes skiftende placering etagerne imellem giver en meget åben og gennemsigtig struktur. Dette boks‐udtryk og bygningens buede form har gennem hele processen fra lokalplansforslag til nuværende form været gennemgående for projektet.

Projektet vandt i januar 2018 arkitekturprisen “Lille Arne”
“Aftenens anden vinder blev Lejerbo, der modtager prisen Lille Arne for at konkretisere deres bygherrestrategi fra 2015 om at skabe rum for liv og god arkitektur med opførelsen af 65 almennyttige familieboliger på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter.

– På Dortheavej var ambitionen at lave almene boliger til almindelige mennesker, tegnet af verdens bedste arkitekter. Det er vi lykkedes med, og det er denne pris et bevis på. Vi har en strategi om ikke bare at opføre bygninger, men hjem, der er i øjenhøjde med de mennesker, der bo i dem, siger Jan Hyttel, formand for Lejerbo København.

I begrundelsen skriver juryen blandt andet, at Lejerbo som bygherre – med deres prioritering af en identitetsskabende arkitektur i samspil med tegnestuen BIG – forener referencer til Ingrid Gehls teorier om blandt andet kontakt, æstetik og oplevelser med en hensyntagen til nærområdets fysiske og sociale miljø.”

Kilde: Artikel i Dagens Byggeri

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V


“Cj Group har været gode samarbejdspartnere. Vores projekt er en nyskabende arkitektonisk løsning for almene boliger. Både projektchef og projektleder er løsningsorienteret og har haft god forståelse for vores behov for løse opgaven inden for den økonomiske ramme. Kommunikationen har været god og de har også været fleksible og lydhøre over for ønskerne fra vores drift og beboerne i forbindelse med afleveringen.”

Annette Walter – Bygherrerepræsentant fra Lejerbo


“Vi har været meget glade for samarbejdet med Cj Group på Dortheavej, og vores oplevelse fortsætter på Sneglehusene. Cj Group er gode til, at føre vores arkitektur ud i byggeriet, og samarbejdet fungerer rigtig godt.”

Finn Nørkjær – Partner i BIG.

Flere
referencer

Grønjords Ager

For Boligselskabet Domea Odder, har Cj Group opført 35 almene familieboliger på Grønjords Ager i

Stationsparken

Projektet omfatter opførelse af 2 punkthuse i 3 etager og 2 punkthuse i 4 etager