Data­beskyttelse og privatlivs­vilkår

Oplysning til vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører

Idet Cj Group A/S har et samarbejde med dig- eller den virksomhed du ejer/er ansat i, behandler vi en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

DATAANSVARLIG KONTAKTINFORMATION

Cj Group A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for det fortsatte samarbejde. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af projekter som vi allerede har et samarbejde omkring, eller projekter som vi vil have et fremtidigt samarbejde omkring.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Såfremt det findes nødvendigt for opgaven, vil dine personoplysninger blive videregivet til evt. underentreprenører og rådgivere, med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Cj Group A/S overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

SLETNING AF OPLYSNINGER

Cj Group A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i min. 5 år, og højst sandsynligt endnu længere, såfremt vores samarbejde fortsætter.

DINE RETTIGHEDER

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Cj Group A/S behandler om dig:

En indsigelse vil betyde, at Cj Group A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Cj Group A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGEMULIGHED

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Cj Group A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at vi opdaterer, retter eller sletter de persondata, som vi har registreret om dig; eller hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, der opbevares om dig, eller hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer; kan du kontakte os på mail@cjgroup.dk