Studstrupværket

BESKRIVELSE
Ombygninger ifm levetidsforlængelse på Strudstrupværket

BYGHERRE
Affald Varme Aarhus

BYGGEÅR
2013-2015

AREAL
230 m²

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

Arbejdet på Studstrupværket har omfattet mange forskellige opgaver. Fælles for dem alle har været det store fokus på sikkerheden og beskyttelse af de eksisterende komponenter, som har kørt i drift under arbejdet.

Cj Group har på Studstrupværket opført en ny tavlerumsbygning. Bygningen er udført med fuld kælder, hvor kælderdæk, kældervægge og terrændæk er udført i pladsstøbt beton. Råhuset er udført i betonelementer med fladt tag.

I 2014 har vi også opført en ny elkedelbygning på 230 m² som skal huse et komplet elkedelanlæg til levering af ekstra fjernvarme produktion. Bygningen er opført i betonelementer og afsluttet med en skalmuring som er blevet vandskuret.

Blandt mange mindre opgaver er der blevet udført nyt slidlag på kølevandsindtag i sprøftepuds, reparationer på betonsiloer fra lastbillift 50 m over terræn, grave- og murerarbejde under højtspændingsledninger, montering af stålskinner som underlag for nye transformerstationer, montering af ståldæk, etablering af punktfundamenter for olieledninger, etablering af betonkar til opsamling af rensevand under kålbånd, etablering af kloak,  etablering af nye køreveje, udlægning af belægning og meget mere.

I forbindelse med udskiftning af el-tavler, er der blevet udført udstøbning af eksisterende udsparinger, spartling af gulv, hulboring til nye elkabler og udlægning af linoleum. Dette arbejde er udført mens nogle af højspændingstavlerne har været i drift, hvilket betydet at man har skulle tage stort hensyn til støv og vand ikke har forurenet tavlerne, dette ville kunne ødelægge tavlerne og skabe livsfarlige situationer for de udførende håndværkere.

Cj Group’ s ydelser på projektet:
Budgetansvar | PSS og arbejdsmiljøkoordinering | Projekt- og byggeledelse | Kvalitetssikring og D&V

Som hovedentreprenør, er vi ansvarlige for kvalitetssikringen på hele projektet. Og ligesom på alle vores projekter, ligger Cj Group stor vægt på at kunne medvirke til en “mangelfri aflevering til tiden”. Afleveringsprocessen gennemføres bl.a. efter principperne i Bygherre Foreningens Kvalitetsudvalg ”Ny afleveringsproces” af 14. januar 2009.

Under udførelsesfasen benyttes der en digital platform til kvalitetssikring, som derved sikrer løbende udbedring af mangler som de opstår, og vi har stor succes med en ”før-aflevering” hvor byggeriet gennemgås og mangler udbedres fra de respektive underentreprenører inden den endelige overdragelse til bygherre.

Flere
referencer

Vikærgården

Cj Group har været hovedentreprenør på ombygningen af et plejehjem til et sundheds- og omsorgshotel,

Risskov Enghave

Projektet omhandler opførelse af i alt 82 boliger i Risskov. Heraf bliver de 43 boliger

Hasseltoften

Opførelse af ny boligbebyggelse bestående af 5 almene boliger i lavenergiklasse 2020 ved optimering af